Behandlingstider

​Mandag - torsdag

​07:00 - 19:00

​Fredag

​07:00 - 17:00

​Lørdag

​10:00 - 14:00

Tidsbestilling

​Mandag - torsdag

​08:00 - 17:00

​Fredag

​08:00 - 15:00

Tlf.: 39 68 21 24​

Behandling af svimmelhed

Patrick Tomczyk Aarup

Fysioterapeut P.Ba.

Uddannet fra Fysioterapeutskolen på Københavns Professionshøjskolen i 2019. Har været tilknyttet FysioDanmark Gentofte siden Marts 2019. Har arbejdet i et halvt år i FysioDanmark Egedal/Ølstykke.

Arbejder sideløbende for Ballerup Atletik Klub som Fysioterapeut i Team Ballerup regi. Dertil er han ved at udgive en videnskabelig artikel omkring hjernerystelser.

Patrick er igang med idrætsfysioterapeutuddannelsen. Efteruddannelse: Cert. Vestlig akupunktur, Skulder, Muscle Energy Techniques, Akut og kronisk vestibulær svimmelhed og rehabilitering, Aldersrelateret træning 2.0 Team Danmark, Traditionel Kinesisk diæt herunder healing foods.

Interesseområder: Apopleksi, Sklerose, Parkinsons, Svimmelhed, Hjernerystelser, Ældre, Idrætsfysioterapi, Ryg, Nakke,

Holdtræning: Svimmelhed, Skulder, Styrke og Stabilitet, Generel Styrke

Praktisk og teoretisk temadag om NMES og elektrisk terapi v. Dorte Nielsen, ProAlign.

Temadag om indre-øre betinget svimmelhed, med fokus på vestibulær rehabilitering, Interacoustics Middelfart, Danmark 2018

Vestibulære lidelser og svimmelhed; undersøgelse, diagnosticering og behandling

Acute, episodic and chronic dizziness - diagnosis and treatment 5 dages kursus i Geilo, Norge af den Norske Lægeforening 2019

Nordisk Vestibulær Kongress 2019, København, Danmark

​Svimmelhed i Danmark

​Svimmelhed er et meget hyppigt forekommende symptom som de fleste Danskere vil opleve på et tidspunkt i livet. Det anslås at hver tredje dansker over 65 år vil opleve svimmelhed. 93% af alle henvendelser til vagtlægen vedrørende svimmelhed skyldes øresten (BPPV) ifølge sundhed.dk. Denne type svimmelhed kan ramme hver anden dansker inden 80 års-alderen.

Ved symptomer på svimmelhed er det vigtigt at kontakte sin egen praktiserende læge, som kan viderehenvise dig til en øre-, næse-, halslæge eller neurolog med henblik på undersøgelse og udredning. Når udredning er foretaget og diagnosen er fastslået kan en række tilstande behandles supplerende med fysioterapi. Nedenfor beskrives disse tilstande:

Øresten - Benign Paroxymal Positionel Vertigo (BPPV)

Betegnelsen står for godartet, anfaldsvis og positionsbestemt svimmelhed og udgør den hyppigste årsag til svimmelhed, men årsagen til at man udvikler denne tilstand er noget usikker. Balanceorganet i det indre øre består af tre buegange, der er placeret vinkelret på hinanden. I selve buegangene findes væske (endolymfe). Ved bevægelse af hovedet, vil der skabes en bølgebevægelse i buegangene, og herefter vil der sendes besked til

hjernen om, hvilken retning hovedet er i. Denne mekanisme forudsætter at ørestenene sidder som de skal. Ved BPPV kan disse små sten flytte sig ud i buegangene og derved skabe en kraftig påvirkning af sansehårene som kan være årsagen til, at der pludseligt opstår anfald af svimmelhed. Symptomerne på øresten er svimmelhed, som udløses af hovedbevægelse fx når man vender sig i sengen, eller drejer hovedet. Fysioterapeuten behandler tilstanden ved at bevæge ørestenen tilbage til dens udgangspunkt med en simpel manøvre. Behandlingen kan i visse tilfælde give øget svimmelhed, men dette er kun kortvarigt. Den efterfølgende behandling består af Vestibulær-Rehabilitering.

Vestibulær Rehabilitering

Genoptræning består af aktive øvelser der har til formål at mindske svimmelheden.Behandlingsformen har til formål at bedre den fysiske formåen, funktionelle posturale stabilitet og øge individets aktivitetsniveau. Anatomisk fremvisning https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/tegning/oere-buegange-og-nerve/ Anatomisk hænger øret og balance centeret sammen, da disse er forbundet af den ottende kranienerve (vestibulocochlear nerven). Denne nerve har to forgreninger, den vestibular del (balancesansen) og den cochlear del (hørelsen), hvorfor balanceproblemer som ofte er forbundet med svimmelhed og kan indvirke på hørelsen.

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi har i samarbejde med Øre-, Næse-, Halsklinikken Gentofte og Øre-, Næse- og Halsklinikken Lyngby etableret et samarbejde for udredning af patienter med svimmelhed. Med en henvisning fra en Øre-, Næse-, Halslæge kan du få tilskud gennem sygesikringen til en fysioterapeut med speciale i vestibulær rehabilitering (svimmelheds-udredning).


Hos FysioDanmark Gentofte Fysioterapi varetager fysioterapeut Patrick Tomczyk Aarup udredningen af patienter med svimmelhed. Dette foregår dels på et ugentligt hold om onsdagen fra 12.00-13.00 eller individuelt efter ønske.​

Virus på balancenerven (Neuritis vestibularis)

En anden hyppig lidelse der kan forårsage svimmelhed er virus på balancenerven (neuritis vestibularis). Symptomerne er pludselig opstået kraftig svimmelhed ledsaget af kvalme eller opkastninger. Årsagen er en betændelse af nerveforbindelserne i det indre øre, måske på grund af virus. Når nerverne er betændt, vil impulserne fra nerverne til til hjernen forstyrres, dette vil opleves som svimmelhed. Vestibulær rehabilitering og herunder balancetræning har god effekt på virus på balance-nerven.

​Meniére Syndrom

Meniére skyldes problemer med trykregulering i det indre øre og kendetegnes ved svimmelhed, kvalme, opkastninger, hørenedsættelse, trykken for øret samt tinnitus. Sygdommen rammer oftest kun det ene øre. Man tror at reduktion af

blodgennemstrømningen i det indre øre medvirker til udvikling af sygdommen, men årsagen undersøges fortsat. Sygdommen er kendetegnet ved at der opleves spontane svimmelhedsanfald og opblussen af symptomer, hvor de mellemliggende perioder kan være præget af balance udfordringer.

Behandlingen består i at mindske nogle af de kroniske følgevirkninger såsom kronisk ubalance og bevægelsesrelateret angst.​

​​Perilymfatisk fistel

Fistlen skaber en unormal forbindelse i et rum fra mellemøret og det indre øre som kan give hørenedsættelse, tinnitus og svimmelhed. Den opstår typisk efter hovedskader som whiplash, efter operationer i øret, brud på tindingeknoglen eller tryktraumer i forbindelse med dykning eller flyveture. Symptomerne ligner tilnærmelsesvis dem der ses ved Menieres sygdom og derfor bør den endelige diagnose stilles af en speciallæge.

​​Piskesmæld (Whiplash)

Op til 16.000 danskere rammes af piskesmæld (whiplash) årligt. I nakken findes mange sanseorganer og receptorer (proprioceptorer), som kan belastes hårdt efter et traume. I mange tilfælde kan traumet forstyrre signalerne fra nervesystemet og ud til sanseområder herunder hørelsen og balancen. Man kan derfor godt opleve at blive svimmel efter piskesmæld og derfor vil mange som følge af dette spænde op i nakken ubevidst hvilket kan begrænse bevægeligheden af nakken og den øvre ryg.

Hjernerystelse (Contusio cerebri)

Efter en hjernerystelse, kan der opstå hæmatomer (blødning) eller væskeophobning i hjernen. Denne blødning og samspillet med en ændret energiomsætning påvirker hjernens funktion. Hjernen er opdelt i centre, og disse centre indeholder forskellige funktioner såsom koordination og balance. Eksempelvis kan et slag på tindingebenet påvirke selve balancenerven (vestibulocochlearis nerven) direkte eller andre dele af det inderste øre og svimmelhed er ligeledes et hyppigt symptom efter en hjernerystelse sammen med træthed, lys- og lydfølsomhed. De fleste vil indenfor 3-4 uger opleve en
bedring, men 15% af alle med en hjernerystelse kan have mén fra 6 måneder til 2 år efter.

Nakke-relateret svimmelhed (Cervikogen vertigo)

Udover de ovennævnte diagnoser kan svimmelhed være relateret til dysfunktion af nakken. For at opretholde ligevægt skal synet, det indre øre (vestibulær sansen) samt sansereceptorerne (proprioceptorerne) i nakken samarbejde for at opreholde hovedets stilling i forhold til rum og i forhold til selve kroppen. Receptorerne i nakken findes både i dybereliggende muskulatur og i leddet mellem halshvirvlerne. En dysfunktion imellem de tre ovenstående sanser eller i halsens sanseorganer kan medføre en fejlbesked til
hjernen og derfor resultere i nakke-relateret svimmelhed.

✰✰✰✰✰

​Vurderet 4,6 ud af 5 anmeldelser på baggrund af 11 anmeldelser

Her bor vi

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi

Gentoftegade 52, 2. sal

2820 Gentofte 

CVR: 15175192

KONTAKTOPLYSNINGER

Telefon: 39 68 21 24

E-mail: info@fdgentofte.dk