Behandlingstider

​Mandag - torsdag

​07:00 - 19:00

​Fredag

​07:00 - 17:00

​Lørdag

​10:00 - 14:00

Tidsbestilling

​Mandag - torsdag

​08:00 - 18:00

​Fredag

​08:00 - 15:00

Tlf.: 39 68 21 24​

​​Praktisk information

​Tidbestilling​:

​Mandag - torsdag 08.00 - 18.00

Fredag 08.00 - 15.00

Tlf. 39 68 21 24

​Behandlingstider:

​Mandag - torsdag 07.00 - 19.00

Fredag 07.00 - 17.00

Lørdag 10:00 - 14:00

Til hver behandling medbringes:

Sygesikringsbevis og til første behandling medbringes henvisning fra lægen hvis ikke denne er sendt elektronisk.

Afbud

Afbud skal meddeles klinikken - 39 68 21 24 - så hurtigt som muligt. Meddeles et afbud senere end kl. 9.00 på behandlingsdagen vil der blive opkrævet et gebyr på 160 kr.

Afregning

Afregning kan ske med dankort

Email:

info@gentoftefysioterapi.dk

Sygesikringens tilskud til fysioterapi

Fysioterapi er en del af det offentliges tilbud om behandling. Sygesikringen giver derfor ca. 40% i tilskud til din behandling og træning. Tilskud er betinget af, at du er henvist fra en læge. Det behøver ikke at være din egen læge - det kan også være en anden læge, der har behandlet eller undersøgt dig.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, får du yderligere tilskud. De fleste kommuner giver også tilskud, hvis du f.eks. har medicinkort eller er pensionist.

En del patienter med varigt eller langvarigt svært fysisk handicap kan modtage gratis fysioterapi. Spørg din læge eller fysioterapeut, om du kan komme ind under denne ordning.

På nedenstående link kan du læse mere om vederlagsfri fysioterapi:

Når gode råd er dyre, kan du hente dem gratis hos os. Fysioterapeuternes Temablad "Krop og Fysik" kan du hente gratis på klinikken. Foruden bladene med en lang række temaer om krop og sundhed har Krop og Fysik udgivet pjecer om blandt andet ryg- og nakkeproblemer og om kroppen på arbejde.

Du er altid velkommen på klinikken blot for at hente information. Du kan også besøge Krop og Fysiks hjemmeside på adressen - www.krop-fysik.dk.

Her kan du hente flere oplysninger og finde andre interessante links til sundhed.​

UTILSIGTET HÆNDELSE:


Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse er en begivenhed, som medfører skade eller risiko for skade. En utilsigtet hændelse kan kendes ved, at man som patient eller pårørende tænker:

’Det, der skete her, burde ikke være sket. Det indebærer en risiko eller har betydning for mig eller min pårørendes behandling. Jeg vil være sikker på, at fagfolkene lærer af denne fejl, både på det aktuelle behandlingssted og generelt i sundhedsvæsenet'.

Hændelsen er utilsigtet, fordi de fagfolk, der er involveret ikke har til hensigt at skade andre. De vil tværtimod gerne være hændelsen foruden. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Du kan læse mere her.

PATIENTERSTATNINGEN:
Om PEBL

Patienterstatningen behandler erstatningskrav fra patienter, der er kommet til skade i forbindelse med behandling på fx et hospital, hos egen læge eller som følge af bivirkninger efter et lægemiddel. Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel. Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Du kan se mere om patienterstatningen og anmelde skade her.

AKTINDSIGT:
Når du er fyldt 15 år, har du som udgangspunkt ret til at få at vide, hvad der står om dig i en journal
hos sundhedsvæsenet.

Oplysninger om din undersøgelse og behandling bliver registreret i vores elektroniske journalsystem.
Du har til enhver tid ret til at bede om aktindsigt, dvs. til at se din journal.

✰✰✰✰✰

​Vurderet 4,6 ud af 5 anmeldelser på baggrund af 11 anmeldelser

Her bor vi

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi

Gentoftegade 52, 2. sal

2820 Gentofte 

CVR: 15175192

KONTAKTOPLYSNINGER

Telefon: 39 68 21 24

E-mail: info@gentoftefysioterapi.dk